Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


stan majątku

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.  

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.

Stan majątku szkoły: 

Stan na 2017 rok:

Wartość środków trwałych: 14 315 500,98 zł

Wartość wyposażenia: 1 696 631,51 zł

Wartości niematerialne: 119 150,46 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 111 137,67 zł.


Wprowadził Malczuk Artur 2014-01-15
Aktualizujący Malczuk Artur 2020-06-09
Zatwierdzający Gawrjołek Krystyna 2020-06-09
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-06-09
Wersja standardowa