Kanał Wyżej
stan majątku

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.  
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.
Stan majątku szkoły: 
Stan na 2017 rok:
Wartość środków trwałych: 14 315 500,98 zł
Wartość wyposażenia: 1 696 631,51 zł
Wartości niematerialne: 119 150,46 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 111 137,67 zł.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
stan majątku
pracownie, wyposażenie i inne zasoby
grunty i budynki

Wersja standardowa