Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej*

Dokumentacja obowiązująca w ramach systemu egzaminów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania

Dokumentacja kadrowa

Dokumentacja finansowo - księgowa

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późn. zmianami


Wprowadził Malczuk Artur 2014-01-15
Aktualizujący Malczuk Artur 2014-01-15
Zatwierdzający Gawrjołek Krystyna 2014-01-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-01-15
Wersja standardowa