Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej*
Dokumentacja obowiązująca w ramach systemu egzaminów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania
Dokumentacja kadrowa
Dokumentacja finansowo - księgowa
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późn. zmianami


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa