Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Organy szkoły:

1.     Dyrektor (oraz Wicedyrektorzy)

2.     Rada pedagogiczna

3.     Rada rodziców

4.     Samorząd szkolny

Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341.

Rada pedagogiczna, Rada rodziców oraz Samorząd uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów.

Regulamin Rady pedagogicznej

Regulamin Rady rodziców

Regulamin Samorządu uczniowskiego


Wprowadził Malczuk Artur 2014-01-15
Aktualizujący Malczuk Artur 2018-01-05
Zatwierdzający Gawrjołek Krystyna 2018-01-05
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-01-05
Wersja standardowa