Kanał Wyżej
Kompetencje

Organy szkoły:
1.     Dyrektor (oraz Wicedyrektorzy)
2.     Rada pedagogiczna
3.     Rada rodziców
4.     Samorząd szkolny
Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341.
Rada pedagogiczna, Rada rodziców oraz Samorząd uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów.
Regulamin Rady pedagogicznej
Regulamin Rady rodziców
Regulamin Samorządu uczniowskiegoStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa